PTA REHAB Ecorthotics, General Track

Αριστερά ο product designer Αγησίλαος Κυριαζής και στα δεξιά ο CEO Μάρκος Κυριαζής


Ιδέα / επιχειρηματική πρόταση / λύση
Η PTA REHAB Ecorthotics σχεδιάζει και κατασκευάζει προσωποπαγή – εξατομικευμένα τμήματα παθητικών εξωσκελετών υγείας με την μέθοδο της Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing),κοινώς γνωστή ως 3D Printing, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη βιοδιασπώμενο-πολτοποιήσιμο πλαστικό (PLA και Carbon Filament). Απευθύνεται στον πελάτη -ασθενή, στον ιατρό με ειδικότητα σχετική με την αποκατάσταση π.χ ορθοπεδικό – φυσίατρο, στον φυσικοθεραπευτή, στον αθλητή-ασθενή που χρήζει φροντίδας και αποκατάστασης και σε μεγάλες δομές υγείας-οργανισμούς.
Για τους αρχαίους Έλληνες δεν υπήρχε η έννοια της «ασθένειας» παρά μόνον η έννοια της «απόκλισης από την αρμονία». Στόχος της PTA λοιπόν είναι επαναφορά του ασθενούς και του σώματός του στην «αρμονία» της υγείας. Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα που επιθυμεί να μεταφέρει στο ευρύτερο κοινό, μέσω των εικόνων των προϊόντων στο επίσημο site της (www.ptarehab.gr και www.pta-ecorthotics.com ), που παραπέμπουν περισσότερο σε χορευτικές κινήσεις (αρμονία) παρά σε ιατρικά προϊόντα αποκατάστασης.

Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα;
Τα προβλήματα τα οποία λύνουν οι εξωσκελετοί υγείας της PTA REHAB Ecorthotics, είναι :

1. H ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς αφενός λόγω της προσωποπαγούς σχεδίασης του ορθοπεδικού νάρθηκα μέσω της μείωσης των βαθμών ελευθερίας κίνησης του προς αποκατάσταση μέλους
2. Η αύξηση της ευεξίας του ασθενούς μέσω της χρήσης καλαίσθητου νάρθηκα παραγμένο από μέθοδο τεχνολογίας αιχμής. Η ευεξία και εν γένει ο ψυχολογικός παράγοντας επηρεάζει άμεσα την πορεία της αποκατάστασης.
3. Η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών από τις ίδιες τις δομές υγείας (μέσω σύμβασης από φορείς που έχουν την αντίστοιχη άδεια) για την κάλυψη ιδίων αναγκών σε ορθοπεδικούς νάρθηκες.
4. Μείωση στο ελάχιστο ,κόστος αποθήκευσης (storage cost) του προϊόντος.
5. Ο καλύτερος αερισμός του προς αποκατάσταση μέλους
6. Η μη ύπαρξη στους νάρθηκες υφιστάμενης τεχνολογίας σχεδιαστικών στοιχείων που επιφέρουν αισθητηριακές αναδράσεις στον εγκέφαλο του ασθενούς.

Η καινοτομία της ιδέας της PTA REHAB Ecorthotics έγκειται αφενός στην χρήση βιοδιασπώμενου-πολτοποιήσιμου πλαστικού (PLA και Carbon Filament) ως πρώτη ύλη για την κατασκευή του προϊόντος με την μέθοδο του 3D Printing αφετέρου με τον καινοτομικό παραμετρικό σχεδιασμό του προϊόντος του οποίου τα δεδομένα εισάγονται στο σύστημα είτε μέσω της πλατφόρμας παραγγελίας είτε μέσω του 3D Scanner για πελάτες με φυσική παρουσία.
Επιπροσθέτως ο καλαίσθητος σχεδιασμός και η δυνατότητα επιλογής του χρώματος από τον χρήστη, ακόμα και η αποστολή από αυτόν στοιχείων σχεδιασμού που θα εισαχθούν στον νάρθηκα (logo, υπογραφή, αγαπημένη φράση) δίνει μια εικαστική υφή στο προϊόν. Αν και κάτι τέτοιο δεν συνεισφέρει άμεσα στην αποκατάσταση, ωστόσο η επίδραση στην ψυχολογία του ασθενούς, η οποία δεν είναι μετρήσιμη, παρόλα αυτά παίζει σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα αποθεραπείας και δίνει στον χρήστη την αίσθηση της ευεξίας ως ανταποδοτικό όφελος.
Τέλος η εξατομικευμένη σχεδίαση του νάρθηκα σε οικονομικά βιώσιμο και επικερδές για την επιχείρηση επίπεδο, δίνει στον ασθενή, εκ φύσεως του προϊόντος, την αίσθηση της “μοναδικότητας”, η οποία και αποτελεί μια από τις κύριες κατευθύνσεις του marketing μιας επιτυχημένης εταιρείας.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones;
Η PTA REHAB Ecorthotics έχει αναπτύξει συνεργασία με τις μεγαλύτερες ομάδες μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα όπως την PRT racing Team, με συνεχή παρουσία σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Kart, αλλά και με την GSR Team, όπου πέραν της παροχής σε αυτές των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στους πιλότους-αθλητές τους, εξατομικευμένων (εκ των πρώτων στον κόσμο) 3D Printed προστατευτικών θώρακος αλλά και εξαρτημάτων των kart κατασκευασμένων από 3D Printer. O συνδυασμός των παραπάνω υπηρεσιών αποτελεί καινοτομία για ελληνικές ομάδες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό καθώς οι οδηγοί καταπονούν λιγότερο τον κορμό τους από τις υψηλότατες πλευρικές επιταχύνσεις (περίπου 5 φορές μεγαλύτερες από αυτές της βαρύτητας), φορτία τα οποία παραλαμβάνουν rib protectors και όχι το σώμα τους, ενώ το kart τους είναι ελαφρύτερο και κατ΄επέκταση ταχύτερο.
Επίσης έχει προχωρήσει σε έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων της σε συνεργασία με την Μονάδα φροντίδας και Αποκατάστασης Ηλικιωμένων “Ευζωίας Μέλθρον” στο Χαλάνδρι Αττικής με αποτέλεσμα οι νάρθηκες ηρεμίας χεριού και ποδιού να έχουν βελτιστοποιηθεί κατόπιν ανάδρασης από τους πρώτους πελάτες που τα δοκίμασαν.

Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά στην αποκατάσταση και την ψυχολογία τους. Τα περιστατικά αυτά στην πλειονότητά τους ήταν νευρολογικής φύσεως σε άτομα μεγάλης ηλικίας με αρκετά ευαίσθητη επιδερμίδα και νοητικές δυσκολίες. Η πιστοποίηση λοιπόν του καλού αερισμού, της ανάδρασης των αισθητηριακών ερεθισμάτων, της πολύ καλής ποιότητας των υλικών και της επιφάνειας των ναρθηκών έγινε μετά από δοκιμές σε ένα πολύ απαιτητικό δείγμα πελατών.
Μιας και η αναπηρία και οι κινητικές δυσκολίες δεν είναι ίδιον μόνο των ανθρώπων αλλά και των ζώων, η PTA REHAB ECORTHOTICS μπήκε δυναμικά και στον χώρο της αποκατάστασης των κατοικίδιων. Κατάφερε να κατασκευάσει το πρώτο στον κόσμο fully 3D Printed εξατομικευμένο αναπηρικό αμαξίδιο για κατοικίδιο με ανάρτηση στον κόσμο !
Επόμενοι στόχοι της startup είναι η σύναψη συνεργασιών με αθλητικές ομάδες (είδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με μεγάλο σύλλογο της χώρας που διαθέτει τμήμα ΑμεΑ), με νοσοκομεία και μεγάλες δομές υγείας στην Ελλάδα και στο εγγύς μέλλον της Ευρώπης.

Γιατί συμμετέχετε στο διαγωνισμό και τι περιμένετε από αυτόν;
Το MITEF αποτελεί για την PTA REHAB Ecorthotics μια εξαιρετική ευκαιρία για να κάνει αφενός ευρύτερα γνωστή την δραστηριότητά της, αφετέρου για να ενισχύσει αυτά τα στοιχεία, μέσω του mentoring και των workshops, που θα της επιτρέψουν να διευρύνει τόσο την δυναμική της όσο και το μέγεθός της στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας που φέρει την υπογραφή ενός από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, όπως το ΜΙΤ, δίνει πάντα την αίγλη αλλά και την πιστοποίηση της καινοτομίας μιας επιχειρηματικής ιδέας.